Jak získat IT práci v Kanadě

Kanadské oťukávání, aneb Montmorency Falls v roce 2018

Příprava

V Kanadě vnímají CV odlišně než my v ČR, a tak platí trochu jiná pravidla. Životopis by kupříkladu neměl obsahovat fotografii ani jiné osobní informace typu pohlaví, národnost atd. (pokud takové informace obsahuje, je dost možné, že bude automaticky vyřazeno z posuzování). Důležitou součástí je Summary — často 2 až 3 věty které shrnují tvé zkušenosti, vzdělání a to co hledáš. Je to první věc, kterou bude recruiter číst a je důležité ho v tomto bodě zaujmout. Určitě doporučuju přes Google najít návody a ukázky kanadských životopisů.

Jak na to

Z vlastní zkušenosti nedoporučuji posílat životopisy skrze kariérní weby jednotlivých firem. Jednak je časově náročné a vcelku otravné psát jeden Cover letter (motivák) za druhým, obzvlášť v kombinaci s nejistotou, zda se vůbec někdo ozve. Druhý a zásadnější důvod je mé pozorování, že odeslaná CV byla často automaticky odmítnuta na základě lokace (=vzdělání a pracovní zkušenosti jinde než v Kanadě), což mi recruiteři potvrdili při dalším kontaktu přes LinkedIn. Nepomohla ani zmínka v CV ohledně mého kanadského Port of Entry letter pro roční Open Work Permit.

Výběrové řízení

Nehledě na velikost firmy je první kolo v podstatě všude stejné. Jedná se o půlhodinový hovor (Zoom či Google Meet), kde by ses měl/a představit (ideálně prodat svůj skvělý Summary ze životopisu), ukázat motivaci pro danou firmu (v podstatě to, co bys psal/a v Cover Letter). Člověk na druhé straně velké louže ti něco řekne o své firmě (supr je když mu/jí ještě předtím řekneš, co už všechno víš, udělá to dojem). Často se ptají i na motivaci, proč zrovna Kanada a dané město, jak to máš s work permitem a jak dlouho tam plánuješ zůstat. V tomto úvodním telefonátu se také obvykle ptají na platové požadavky, tudíž je dobré mít už v tuhle chvíli jasnou představu. Určitě se zeptej, jakou strukturu má jejich přijímací řízení, jak dlouho to trvá a kdy se ti ozvou s dalším postupem.

Ukázka mého kalendáře při posledním pohovorovém týdnu

Tipy a triky

Nainstaluj si Grammarly, základní verze je zdarma a zvedne ti to úroveň psané angličtiny. Já si i za pár doláčů předplatil Premium, aby má psaná komunikace měla ještě vyšší úroveň.

Zajímavosti

Jak se v českém IT často říká, že diplom není potřeba, tak pro imigrační účely má velkou cenu. Nabídne ti další možnosti v již tak otevřeném kanadském imigračním systému.

Užitečné odkazy

Skvělý zdroj informací pro lidi mířící do Kanady — moving2canada.com

--

--

Frontend Engineer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store